Footnotes

  (1)
H.R. Pagels, The dreams of reason: the computer and the rise of the sciences of complexity, New York, Simon and Schuster, 1988, citaat blz. 207.
  (2)
Gezondheidsraad, Commissie Neurochirurgie op psychiatrische indicatie, Neuro-chirurgische behandeling van patiënten met zeer ernstige psychische aandoeningen. 's-Gravenhage, Gezondheidsraad 1990, publicatie nr. 90/21. Citaat blz. 19.
  (3)
H. Feigl, The "mental" and the "physical": the essay and a postscript, Minneapolis, Minnesota U.P., 1967.
  (4)
G.J.C. Lokhorst, Brein en bewustzijn: de geest-lichaam theorieën van moderne hersenonderzoekers, 1956-1986, Delft, Eburon, 1986. (Rotterdamse Filosofische Studies, deel 5), hfdst. 1.
  (5)
D.E. Rumelhart, J.L. McClelland and the PDP Research Group, Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition (2 delen), Cambridge, Mass., MIT Press, 1986. J.A. Anderson en E. Rosenfeld, eds., Neurocomputing: foundations for research, Cambridge, Mass., MIT Press, 1988. J.A. Anderson, A. Pellionisz en E. Rosenfeld, eds., Neurocomputing, vol. 2: directions for research, Cambridge, Mass., MIT Press, 1990. G.J.C. Lokhorst, "Zenuwachtige netwerken", NRC-Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, 15 mei 1990, blz. 1.

Previous | Up | Next

gjclokhorst@gmail.com || July 17, 2015 || HTML 4.01 Strict